BD Autósiskola Pécs

Saját szimulátoros GKI képzés és vizsgáztatás

Autósiskolánk foglalkozik autóbuszos, illetve tehergépkocsi vezető vizsgás és vizsga nélküli GKI tanfolyamokkal. Alap, kiegészítő, továbbképző és összevont tananyagokkal is rendelkezünk. Az elméleti képzést végezd el E-learning formájában, melyhez szükség esetén segítséget nyújtunk, konzultáció formájában.

Iskolánk rendelkezik korszerű akkreditált szimulátorral, mely kötelező része a GKI képzéseknek. A saját tulajdonú GKI szimulátor lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el a képzés szimulátoros gyakorlati oktatás részét, mert folyamatosan rendelkezésünkre áll a berendezés.

Ha megszeretnéd nézni mik a feltételei az adott GKI kategóriának és mennyibe kerül, akkor görgess lejjebb itt az oldalon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON!

BD Autósiskola Pécs - Mohács - Bóly | KRESZ oktató Buszlauer Zoltán
GKI szimulátor

Vállalkozási feltételek és tájékoztató járművezető képzéshez

Ny.t.sz.: KVH/4985-1/2018-NFM

Tájékoztató az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap-és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára
„GKI”

1. Képző szerv:

Neve: BD Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Fantázia neve: BD Autósiskola
Címe:7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Elérhetőségei: 06202176573
bdautosiskola.hu
info@bdautosiskola.hu

2. Cég forma: KFT.

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 2-09-082085
Engedély száma: KVH/4985-1/2018-NFM
Adószáma: 25498406-2-02

4. Iskolavezető:

Neve: Busz Dénes
Telefonszám: +36202176573
e-mail cím: busz.denes@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:

Cím: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Ideje: kedd: 12:00-16:00
csütörtök: 12:00-16:00

Cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.
Ideje: hétfő: 12:00-16:00
szerda: 12:00-17:00
péntek: 10:00-14:30

6. Telephely:
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.

7.Tanfolyamra felvétel módja:

A 24/2005 (IV.21) GK rendelete szerint: „Az autóbuszvezetői és tehergépkocsi – vezetői alap és továbbképzést” (továbbá: GKI tanfolyam) felkészítést szaktanfolyamokon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában, ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elmélet és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben fogalt feltételeknek. Szükséges a jelentkezéshez: személyi igazolvány, lakcímkártya, GKI kártya (továbbképzés esetén), GMAIL.com-végezetű email cím, 1db igazolványkép. Kitöltött adatlap. Megfelelősség esetén a BD Travel a tanulóval szerződést köt.

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

Egészségi alkalmasság:
A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni (háziorvos, üzemorvos). Ezen okmány hiányában nem iskolázható be a tanuló. Érvényes 102.-es orvosi alkalmassági vizsgálat a kategóriákhoz tartozóan.

9. Tanfolyamra való felvétel:

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy „D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes
vezetői engedéllyel rendelkezik; Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét.

 1. Jelentkezési lap kitöltése irodánkban,
 2. 1 db igazolványkép
 3. Személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolata.
 4. GKI kártya

A tanuló tájékoztatása után sor kerül a szerződés megkötésére, amennyiben megfelel a tanfolyamra felvétel feltételeinek.
A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező tanulót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési rendeletben előírt feltételeknek „ Az autóbuszvezetői és tehergépkocsi – vezetői alap és továbbképzési” szaktanfolyamára beiskolázza.

Elméleti vizsgára bocsájtás feltételei:

 •  szaktanfolyam igazolt elvégezése/képzési igazolás
 • szimulátoron történő kötelező óra gyakorlása

Gyakorlati oktatás feltételei:

 • a szaktanfolyam igazolt elvégzése;
 • érvényes választott képzéshez előírt : C, C1, és/ vagy D, D1kategóriás érvényes vezetői engedély

Gyakorlati vizsgára bocsájtás feltételei:

 • a forgalmi vizsgához: az előírt gyakorlati óraszámokat és menettávolságot teljesítette, sikeres
  járműkezelési vizsgát tett,
 • a szaktanfolyam igazolt elvégzése;
 • érvényes választott képzéshez előírt : C, C1, és/ vagy D, D1kategóriás érvényes vezetői engedély

A sikeresen vizsgázó részére – vezetői engedélye érvényessége esetén –a közlekedési hatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes, „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.
Elméleti képzés adatai:
E-learning tananyag szolgáltatója: Educatio ZRT.

10.Tanfolyamok tantárgyai, óraszámai:

A. Autóbuszvezetői alapképzés

.Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy
„D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,
szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

B. Autóbuszvezetői továbbképzés

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy
„D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember
9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A.
részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától,
legkésőbb tehát 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a
dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

C. Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül – DTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

D. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10 + 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 + 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

E. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

F. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül – CDTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

G. Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés és autóbusz-vezetői alapképesítés – CKTDA

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5 + 2

H. Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz-vezetői különbözeti továbbképzés – CAD1KT

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2 + 5

I. Tehergépkocsi-vezetői alapképzés

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően “C” kategóriájú és/vagy “C1″ alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy
“C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

J. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

K. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül – CTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

L. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

M. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

N. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

O. Kiegészítő tehergépkocsi- vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

A forgalmi óra az időtartamától függetlenül + egy gyakorlati oktatási órának felel meg a forgalmi vizsgaóra.
Az elméleti oktatási órák : 45 percesek
A gyakorlati órák : 50 percesek legfeljebb két tanóránként legalább 10 perces szünetet kell tartani.

11. Járműhasználat:

Oktatásra beállított gépjárművek  típusai:

 • Man TGA 18.350 tehergépkocsi
 • Man A21 autóbusz

12.A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

13. Tandíj összege:

Vizsgadíj (Ft) GKI kártya díja (Ft) Tanfolyam díj (Ft) Képzési díj (Ft)
A. Autóbuszvezetői alapképzés 76.300,- 14.800Ft 197.900 Ft 289.000 Ft
B. Autóbuszvezetői továbbképzés 31.500,- 14.800Ft 82.700 Ft 129.000 Ft
C. Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül
D. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés 121.600,- 14.800Ft 282.600 Ft 419.000 Ft
E. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés 42.000,- 14.800Ft 82.200 Ft 139.000 Ft
F. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül
G. Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés ésautóbusz-vezetői alapképesítés 52.800Ft 14.800Ft 32. 400Ft 149.000 Ft
H. Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz-vezetői különbözeti továbbképzés
I. Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 76.300,- 14.800Ft 197.900 Ft 289.000 Ft
J. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés 31.500,- 14.800Ft 82.700 Ft 129.000 Ft
K. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül 31.500.- 14.800Ft 82.200 Ft 139.000 Ft
I. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában 55.000,- 14.800Ft 20.200,- 90.000Ft
M. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában 10.500,- 14.800Ft 39.700,- 65.000Ft
N. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában 55.000,- 14.800Ft 20.200,- 90.000Ft
O. Kiegészítő tehergépkocsi- vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában 10.500,- 14.800Ft 39.700,- 65.000Ft

A tanfolyam díjak árváltozásának jogát fenntartjuk.

Tandíj megfizetésének módja: Az elméleti és gyakorlati tandíj fizetése az ügyfélfogadóban kézpénzzel, számla ellenében történik.

A díjak megváltoztatásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja /elmélet, gyakorlat/.

A már befizetett TANFOLYAM díjra a változtatás nem vonatkozik

14. Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentés:

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

15.Tanulói áthelyezés:

A hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
Az iskolavezetőtől kikéri a Képzési igazolását, ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja ügyfélszolgálatán.
Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma. A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszerv ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról. Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik. Amennyiben a hallgató a Penzum 96 Oktató és Szervező Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását. Ez utóbbi esetben iskolánk jelentkezéskor 10.000 Ft regisztrációs díjat számol fel.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás helyszíne: 7700 Mohács, Szabadság utca 18.   /e-learning képzés
 • Gyakorlat: Pécs

17. Pótórák igénylésének módjait:

Az elméleti oktatás pótóráit az iskolavezetővel egyezetve, díjtalanul vállaljuk,

A gyakorlati pótórákat a gyakorlati oktatókkal egyezetve a gyakorlati óradíjak szerint.

18. Engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály
1066 Budapest, Teréz krt. 38.

19.A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanuló vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait azon pontosan felvezeti.
A tanuló vállalja, hogy gyakorlati órára vezetésre képes állapotban jelenik meg.
Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie.
A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni.

20.Pótvizsga díjak:

Tantárgy típusa Tantárgyak Vizsgatárgy fajtája Vizsgadíj (Ft)
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Számítógépes teszt 10 500Ft
Előírások alkalmazása Számítógépes teszt 10 500Ft
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika Számítógépes teszt 10 500Ft
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban Gyakorlati vizsga 13.800Ft+óradíj
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek Gyakorlati vizsga* 9.000Ft
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga 10.000Ft

A vizsgadíjat jogszabály állapítja meg.  A vizsgadíj esetleges változása esetén a tanuló, a megváltozott vizsgadíjat köteles megfizetni.

21. Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen- vizsga nélküli szimulátor esetén

Használat jogcíme: Bérelt

 • P& JV5.0, P& J 32 GYÁRI SZÁMÚ SZ/004/2022 AKKREDITÁCIÓS SZÁMÚ SZIMULÁTOR (JocMan v3.0 szoftver)

22. A vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai
Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
(szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az
engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A KÉPZŐSZERV kötelessége, hogy a teljes képzés ideje alatt gondoskodjon a TANULÓ folyamatos és megfelelő színvonalú képzéséről.
A TANULÓ kötelessége, mindent megtenni a sikeres munka érdekében.

Szakmai és egyéb kifogás esetén, amennyiben helyben érdemi intézkedés nem történik, a Tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat. 

Busz Dénes
iskolavezető

Pécs, 2024. 03. 05.

1.
Képző szerv:
Neve: BD Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Fantázia neve: BD Autósiskola
Címe:7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Elérhetőségei: 06202176573
bdautosiskola.hu
info@bdautosiskola.hu

2.
Cég forma: KFT.

3.
Cégbírósági bejegyzés száma: 2-09-082085
Engedély száma: KVH/4985-1/2018-NFM
Adószáma: 25498406-2-02

4. Iskolavezető:

Neve: Busz Dénes
Telefonszám: +36202176573
e-mail cím: busz.denes@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:

Cím: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Ideje: kedd: 12:00-16:00
csütörtök: 12:00-16:00

Cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.
Ideje: hétfő: 12:00-16:00
szerda: 12:00-17:00
péntek: 10:00-14:30

6. Telephely:
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.

Jelentkezz tanfolyamra!

Kattints az alábbi gombra, és töltsd ki az online jelentkezési lapot.