BD Autósiskola Pécs

Autósiskolánk foglalkozik autóbuszos, illetve tehergépkocsi vezető GKI tanfolyamokkal. Alap, kiegészítő, továbbképző és összevont tananyagokkal is rendelkezünk. Az elméleti képzést végezd el E-learning formájában, melyhez szükség esetén segítséget nyújtunk, konzultáció formájában. Iskolánk rendelkezik korszerű akkreditált szimulátorral , mely kötelező része a GKI képzéseknek. A saját tulajdonú  GKI szimulátor lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el a képzés szimulátoros gyakorlati oktatás részét, mert folyamatosan rendelkezésünkre áll a berendezés.

Ha megszeretnéd nézni mik a feltételei az adott GKI kategóriának és mennyibe kerül, akkor görgess lejjebb itt az oldalon.

Vállalkozási feltételek és tájékoztató járművezető képzéshez

Ny.t.sz.: KVH/4985-1/2018-NFM

Tájékoztató az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap-és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára
„GKI”

1. Képző szerv:

Neve: BD Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Fantázia neve: BD Autósiskola
Címe:7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Elérhetőségei: 06202176573
bdautosiskola.hu
info@bdautosiskola.hu

2. Cég forma: KFT.

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 2-09-082085
Engedély száma: KVH/4985-1/2018-NFM
Adószáma: 25498406-2-02

4. Iskolavezető:

Neve: Busz Dénes
Telefonszám: +36202176573
e-mail cím: busz.denes@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:

Cím: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Ideje: kedd: 12:00-16:00
csütörtök: 12:00-16:00

Cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.
Ideje: hétfő: 12:00-16:00
szerda: 12:00-17:00
péntek: 10:00-14:30

6. Telephely:
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.

7.Tanfolyamra felvétel módja:

A 24/2005 (IV.21) GK rendelete szerint: „Az autóbuszvezetői és tehergépkocsi – vezetői alap és továbbképzést” (továbbá: GKI tanfolyam) felkészítést szaktanfolyamokon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában, ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elmélet és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben fogalt feltételeknek. Szükséges a jelentkezéshez: személyi igazolvány, lakcímkártya, GKI kártya (továbbképzés esetén), GMAIL.com-végezetű email cím, 1db igazolványkép. Kitöltött adatlap. Megfelelősség esetén a BD Travel a tanulóval szerződést köt.

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

Egészségi alkalmasság:
A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni (háziorvos, üzemorvos). Ezen okmány hiányában nem iskolázható be a tanuló. Érvényes 102.-es orvosi alkalmassági vizsgálat a kategóriákhoz tartozóan.

9. Tanfolyamra való felvétel:

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy „D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes
vezetői engedéllyel rendelkezik; Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét.

 1. Jelentkezési lap kitöltése irodánkban,
 2. 1 db igazolványkép
 3. Személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolata.
 4. GKI kártya

A tanuló tájékoztatása után sor kerül a szerződés megkötésére, amennyiben megfelel a tanfolyamra felvétel feltételeinek.
A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező tanulót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési rendeletben előírt feltételeknek „ Az autóbuszvezetői és tehergépkocsi – vezetői alap és továbbképzési” szaktanfolyamára beiskolázza.

Elméleti vizsgára bocsájtás feltételei:

 •  szaktanfolyam igazolt elvégezése/képzési igazolás
 • szimulátoron történő kötelező óra gyakorlása

Gyakorlati oktatás feltételei:

 • a szaktanfolyam igazolt elvégzése;
 • érvényes választott képzéshez előírt : C, C1, és/ vagy D, D1kategóriás érvényes vezetői engedély

Gyakorlati vizsgára bocsájtás feltételei:

 • a forgalmi vizsgához: az előírt gyakorlati óraszámokat és menettávolságot teljesítette, sikeres
  járműkezelési vizsgát tett,
 • a szaktanfolyam igazolt elvégzése;
 • érvényes választott képzéshez előírt : C, C1, és/ vagy D, D1kategóriás érvényes vezetői engedély

A sikeresen vizsgázó részére – vezetői engedélye érvényessége esetén –a közlekedési hatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes, „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.
Elméleti képzés adatai:
E-learning tananyag szolgáltatója: Educatio ZRT.

10.Tanfolyamok tantárgyai, óraszámai:

A. Autóbuszvezetői alapképzés

.Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy
„D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,
szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

B. Autóbuszvezetői továbbképzés

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy
„D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember
9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A.
részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától,
legkésőbb tehát 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a
dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

C. Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül – DTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

D. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10 + 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 + 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

E. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

F. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül – CDTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

G. Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés és autóbusz-vezetői alapképesítés – CKTDA

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5 + 2

H. Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz-vezetői különbözeti továbbképzés – CAD1KT

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15
Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 15
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2 + 5

I. Tehergépkocsi-vezetői alapképzés

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően “C” kategóriájú és/vagy “C1″ alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy
“C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

J. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

K. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül – CTVN

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

L. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

M. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

N. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 2

O. Kiegészítő tehergépkocsi- vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Tantárgy típusa Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 5
Gyakorlat Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen 5

A forgalmi óra az időtartamától függetlenül + egy gyakorlati oktatási órának felel meg a forgalmi vizsgaóra.
Az elméleti oktatási órák : 45 percesek
A gyakorlati órák : 50 percesek legfeljebb két tanóránként legalább 10 perces szünetet kell tartani.

11. Járműhasználat:

Oktatásra beállított gépjárművek  típusai:

 • Man TGA 18.350 tehergépkocsi
 • Man A21 autóbusz

12.A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

13. Tandíj összege:

Vizsgadíj (Ft) GKI kártya díja (Ft) Tanfolyam díj (Ft) Képzési díj (Ft)
A. Autóbuszvezetői alapképzés 76.300,- 14.800Ft 197.900 Ft 289.000 Ft
B. Autóbuszvezetői továbbképzés 31.500,- 14.800Ft 82.700 Ft 129.000 Ft
C. Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül
D. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés 121.600,- 14.800Ft 282.600 Ft 419.000 Ft
E. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés 42.000,- 14.800Ft 82.200 Ft 139.000 Ft
F. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül
G. Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés ésautóbusz-vezetői alapképesítés 52.800Ft 14.800Ft 32. 400Ft 149.000 Ft
H. Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz-vezetői különbözeti továbbképzés
I. Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 76.300,- 14.800Ft 197.900 Ft 289.000 Ft
J. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés 31.500,- 14.800Ft 82.700 Ft 129.000 Ft
K. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül 31.500.- 14.800Ft 82.200 Ft 139.000 Ft
I. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában 55.000,- 14.800Ft 20.200,- 90.000Ft
M. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában 10.500,- 14.800Ft 39.700,- 65.000Ft
N. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában 55.000,- 14.800Ft 20.200,- 90.000Ft
O. Kiegészítő tehergépkocsi- vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában 10.500,- 14.800Ft 39.700,- 65.000Ft

A tanfolyam díjak árváltozásának jogát fenntartjuk.

Tandíj megfizetésének módja: Az elméleti és gyakorlati tandíj fizetése az ügyfélfogadóban kézpénzzel, számla ellenében történik.

A díjak megváltoztatásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja /elmélet, gyakorlat/.

A már befizetett TANFOLYAM díjra a változtatás nem vonatkozik

14. Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentés:

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

15.Tanulói áthelyezés:

A hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
Az iskolavezetőtől kikéri a Képzési igazolását, ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja ügyfélszolgálatán.
Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma. A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszerv ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról. Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik. Amennyiben a hallgató a Penzum 96 Oktató és Szervező Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását. Ez utóbbi esetben iskolánk jelentkezéskor 10.000 Ft regisztrációs díjat számol fel.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás helyszíne: 7700 Mohács, Szabadság utca 18.   /e-learning képzés
 • Gyakorlat: Pécs

17. Pótórák igénylésének módjait:

Az elméleti oktatás pótóráit az iskolavezetővel egyezetve, díjtalanul vállaljuk,

A gyakorlati pótórákat a gyakorlati oktatókkal egyezetve a gyakorlati óradíjak szerint.

18. Engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály
1066 Budapest, Teréz krt. 38.

19.A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanuló vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait azon pontosan felvezeti.
A tanuló vállalja, hogy gyakorlati órára vezetésre képes állapotban jelenik meg.
Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie.
A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni.

20.Pótvizsga díjak:

Tantárgy típusa Tantárgyak Vizsgatárgy fajtája Vizsgadíj (Ft)
Elmélet A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Számítógépes teszt 10 500Ft
Előírások alkalmazása Számítógépes teszt 10 500Ft
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika Számítógépes teszt 10 500Ft
Gyakorlat Járművezetés a közúti forgalomban Gyakorlati vizsga 13.800Ft+óradíj
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek Gyakorlati vizsga* 9.000Ft
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga 10.000Ft

A vizsgadíjat jogszabály állapítja meg.  A vizsgadíj esetleges változása esetén a tanuló, a megváltozott vizsgadíjat köteles megfizetni.

21. Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen- vizsga nélküli szimulátor esetén

Használat jogcíme: Bérelt

 • P& JV5.0, P& J 32 GYÁRI SZÁMÚ SZ/004/2022 AKKREDITÁCIÓS SZÁMÚ SZIMULÁTOR (JocMan v3.0 szoftver)

22. A vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai
Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
(szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az
engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A KÉPZŐSZERV kötelessége, hogy a teljes képzés ideje alatt gondoskodjon a TANULÓ folyamatos és megfelelő színvonalú képzéséről.
A TANULÓ kötelessége, mindent megtenni a sikeres munka érdekében.

Szakmai és egyéb kifogás esetén, amennyiben helyben érdemi intézkedés nem történik, a Tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat. 

Busz Dénes
iskolavezető

Pécs, 2024. 03. 05.

1.
Képző szerv:
Neve: BD Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Fantázia neve: BD Autósiskola
Címe:7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Elérhetőségei: 06202176573
bdautosiskola.hu
info@bdautosiskola.hu

2.
Cég forma: KFT.

3.
Cégbírósági bejegyzés száma: 2-09-082085
Engedély száma: KVH/4985-1/2018-NFM
Adószáma: 25498406-2-02

4. Iskolavezető:

Neve: Busz Dénes
Telefonszám: +36202176573
e-mail cím: busz.denes@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:

Cím: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B. 3/19.
Ideje: kedd: 12:00-16:00
csütörtök: 12:00-16:00

Cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.
Ideje: hétfő: 12:00-16:00
szerda: 12:00-17:00
péntek: 10:00-14:30

6. Telephely:
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.

Jelentkezz tanfolyamra!

Kattints az alábbi gombra, és töltsd ki az online jelentkezési lapot.