Impresszum, adatkezelési nyilatkozat és cookie tájékoztató

Az üzemeltető adatai
Adatkezelési tájékoztató
Cookie tájékoztató

1. Az üzemeltető adatai

Az üzemeltető neve: BD Travel Kft. (BD Autósiskola Ny.t.sz.:)
Az üzemeltető rövidített neve: BD Travel Kft.
Az üzemeltető székhelye: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 11/b 3.e. 19.
Az üzemeltető postacíme: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 11/b 3.e. 19.
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: 02 09 082085
Az üzemeltető adószáma: 25498406-2-02
Az üzemeltető EU adószáma: –
Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma: –
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-140092/2018.
Az üzemeltető bankszámlaszáma:
IBAN szám: HU34  (nemzetközi bankszámlaszám)
BIC (SWIFT):

Az üzemeltető elérhetősége
Ügyfélszolgálat: H-P 08:00-20:00 óráig
Telefon: –
Mobiltelefon: +36-20-217-6573
e-mail: info@bdautosiskola.hu

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

A weboldalak tárhelyszolgáltatója a Magyar Hosting Kft.
Elérhetőségek:
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Tartaléktelefon: +36 1 412 3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@mhosting.hu
Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

A tárhelyszolgáltató cégadatai
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

2. Adatkezelési tájékoztató

2.1 Adatkezelő

2.1.1 Az adatkezelő a BD Travel Kft. (székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 11/b 3.e. 19.;  adószám: 25498406-2-02) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

2.1.2 Az Adatkezelő az autósiskola képzéseit, tanfolyamainak az ügyfelekkel való megismertetését és az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatainak a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

a, NAIH-140092/2018. — hírlevél küldése, direkt marketing;
b, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — kapcsolatfelvétel, tanfolyamról való érdeklődés;
c, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — tanfolyamra való jelentkezés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, hírlevél küldése, direkt marketing;

2.2 Az adatkezelés jogalapja

2.2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

2.3. Az adatkezelés célja

2.3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, autós és motoros oktatásra való jelentkezés, és járművezetői engedélyük megszerzéséhez való hozzájárulás és tanácsadás, az autósiskola tanulóinak kiszolgálása, a tanfolyamok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

a, NAIH-140092/2018. — hírlevél küldése, direkt marketing – hírlevél küldés;
b, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — kapcsolatfelvétel, tanfolyamról való érdeklődés – érdeklődők tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
c, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — tanfolyamra való jelentkezés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, hírlevél küldése, direkt marketing – tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás, hírlevél küldés, kapcsolattartás;

2.4. A kezelt adatok köre

2.4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

a, NAIH-140092/2018. — hírlevél küldése, direkt marketing:

 • Kereszt név;
 • E-mail cím;

b, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — kapcsolatfelvétel, tanfolyamról való érdeklődés:

 • Vezeték név;
 • Kereszt név;
 • E-mail cím;
 • Telefonszám.

c, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — tanfolyamra való jelentkezés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, hírlevél küldése, direkt marketing;

 • Vezeték név;
 • Kereszt név;
 • Saját e-mail cím;
 • Telefonszám;
 • Nem;
 • Születési hely;
 • Születési idő;
 • Anyja neve;
 • Bejelentett lakcím;
 • Tartózkodási hely;
 • Személyi ig. száma;
 • Vezetői engedély;
 • 1. Gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem, egyéb esetben írni, olvasni tudok;
 • 2. A közúti járművezetéstől a bíróság, illetve szabálysértési hatóság jogerősen eltiltott;
 • 3. Bíróság kényszergyógyításomat vagy kényszergyógykezelésemet elrendelte;
 • 4. Hatóság a vezetési jogosultságom szünetelését jogerős és végrehajtható határozattal elrendelte;
 • 5. Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett;
 • 6. Vezetői engedélyemet hatóság visszavonta;
 • 7. Egészségi alkalmatlanságomat megállapították;
 • 8. Bíróság vagy rendőrség a vezetésre jogosító okmányom visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte;
 • 9. Utánképzési kötelezettség hatálya alatt állok;
 • 10. Két éven belül sikertelen közúti gépjárművezetői gyakorlati forgalmi vizsgát tettem a jelentkezési lapon megjelölt vezetői engedély kategóriából.

2.4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

2.4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

2.5. Az adatkezelés időtartama

2.5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

a, NAIH-140092/2018. — hírlevél küldése, direkt marketin – korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig, érintett kérésére történő törlés;
b, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — kapcsolatfelvétel, tanfolyamról való érdeklődés – érintett kérésére történő törlés;
c, NAIH nyilvántartási szám nem szükséges — tanfolyamra való jelentkezés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, hírlevél küldése, direkt marketing – érintett kérésére történő törlés;

2.5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

2.5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

2.5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

2.5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

2.2.6. Az adatkezelés módja

2.6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

2.6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

2.6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

2.6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

2.2.7. Adatfeldolgozó adatai

Kapcsolattartó: Khauth György
Telefonszám: 36306243934
E-mail: info@marketingszoftverek.hu
Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 • technikai háttér biztosítása;
 • egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)

Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

2.2.8. Adatbiztonság

2.8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2.8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

2.8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

2.2.9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

2.9.1. Az Érintett

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

2.9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

2.9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

2.9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

2.9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes;
 • z adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

2.2.10. Jogorvoslat

2.10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

2.10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

2.10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

2.10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: www.naih.hu
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2.2.11. Egyoldalú módosíthatóság

2.11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

2.11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

0
Jogosítvány
0
Tanfolyam
0
Helyszín

NÉPSZERŰ TANFOLYAMOK

JELENTKEZEK TANFOLYAMRA

Még nem döntöttél, csak érdeklődsz? Iratkozz fel a hírlevelemre / eDM-re!

Küld el a nevedet, email címedet, és első kézből értesülsz az új időpontokról és AKCIÓKRÓL!